Aşağı Kaydır

Çevre Politikası

Fio Gaz firması, Türkiye’deki tüm lokasyonlarında, müşteri talebinden teslimat sonrası faaliyetlere kadar içerisinde bulunduğu her süreçte çevre dostu olmayı ilke edinmiştir. Amacımız, gelecek nesiller ve canlılar için sürdürülebilir çevre sağlamak ve doğal kaynakları korumaktır.

Fio Gaz firması, Türkiye’deki tüm lokasyonlarında, müşteri talebinden teslimat sonrası faaliyetlere kadar içerisinde bulunduğu her süreçte çevre dostu olmayı ilke edinmiştir. Amacımız, gelecek nesiller ve canlılar için sürdürülebilir çevre sağlamak ve doğal kaynakları korumaktır.

Üzerimizdeki bu büyük sorumluluğun gereği olarak;
Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların ilgili yükümlülüklerine uyarak,

  • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel farkındalıklarını arttırmaya yönelik faaliyetlerimizle,
  • Firma bünyesinde yer alan tüm üretim ve hizmet süreçleri için, meydana gelebilecek çevresel riskleri ve iyileştirmeye yönelik fırsatları değerlendirmeyi, ilgili aksiyonların hayata geçirilmesini,
  • Süreçlerden kaynaklı çevresel etkilerinin ölçülmesi ve minimize edilmesine dair faaliyetlerin yürütülmesini,
  • Ürünlerimizin, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi,
  • Sürdürülebilir çevre yaklaşımıyla, doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,

Taahhüt ederiz.

Bununla beraber;

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile sürekli gelişim için;

  • Ölçülebilir hedefler planlayarak,
  • Bu hedeflere ulaşmak adına faaliyetleri hayata geçirerek,
  • Süreçleri izleyerek ve ilgili denetimler ile sistemin uygunluğunun kontrolünü sağlayarak
  • Gelişime açık noktalarımızın tespiti ile iyileştirmeye odaklanarak PUKÖ döngüsünü sağlamayı hedeflemekteyiz.