Aşağı Kaydır

İSG Politikası

Amacımız; Siparişin gelişinden müşteriye teslimatına kadarsüren ve sonrasında servis hizmeti ile desteklenen süreçlerde; gerçekleştirilen faaliyetlerin tüm aşamalarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında sürdürülmesini sağlayarak insana verilen değer noktasında örnek bir firma olabilmektir.

Fio Gaz firması, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve bu bağlamda en temel değerlerinde ilk sırada iş sağlığı ve güvenliğini benimser.

Amacımız; Siparişin gelişinden müşteriye teslimatına kadarsüren ve sonrasında servis hizmeti ile desteklenen süreçlerde; gerçekleştirilen faaliyetlerin tüm aşamalarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında sürdürülmesini sağlayarak insana verilen değer noktasında örnek bir firma olabilmektir.

Üzerimizdeki bu büyük sorumluluğun gereği olarak;

  • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı; bu bağlamda tüm Fio Gaz çalışanları olarak her daim tüm faaliyetleri üçüncü bir göz olarak irdelemek ve bunun ışığında süreçleri ve sistemleri iyileştirmeye yönelik Fio Gaz ruhuna uygun olarak tüm çalışanların katılımıyla adımlar atmayı,
  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı gayesi ile operasyonlarımızdan ve süreçlerimizden kaynaklanan risklerin belirlenip değerlendirilmesi; yapılan çalışmalarla bu risklerin elimine edilmesi ve/veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi ile olası tehlikelerin ve tehditlerin ortadan kaldırılmasının sağlanmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal yükümlülükleri ve diğer şartları firmamız için bir fırsat olarak görüp yerine getirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği’ni sağlamak adına gerekli kaynakları ayırmayı ve bunun sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.
Bununla beraber;

TS EN ISO 45001 İSG Yönetim sistemi ile sürekli gelişim için;

  • Ölçülebilir hedefler planlayarak,
  • Bu hedeflere ulaşmak adına faaliyetleri hayata geçirerek,
  • Süreçleri izleyerek ve ilgili denetimler ile sistemin uygunluğunun kontrolünü sağlayarak
  • Gelişime açık noktalarımızın tespiti ile iyileştirmeye odaklanarak PUKÖ döngüsünü sağlamayı hedeflemekteyiz.